-8%
-7%
-7%
-10%
-7%
-9%
-7%
-7%
-8%
-6%

LAPTOP DELL

Dell 7440

7.200.000 6.800.000
-5%
-11%
-8%
-7%
-5%
6.100.000 5.800.000
-4%
5.600.000 5.360.000

KẾT NỐI VỚI CHUNG TÔI

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI